Kwan Um Zen

Zenová škola Kwan Um

Úvodní strana

Zenová praxe přináší do našeho každodenního života projasněnost, radost a zklidnění mysli.

"Proč mám problémy?" "Jak mohu být šťastný?" "O co v mém životě jde?" Kdo jsem?"

Většina z nás si v určitém bodě svého života takovéto otázky položí. Někoho pak přimějí k hledání cesty vedoucí k porozumění sobě samému.

Díky zenové meditaci můžeme rozvinout jasnou mysl, moudrost a soucit, schopnost pomáhat ostatním a vést tak smysluplný a radostný život.

Pokud byste měli o meditační praxi zájem, jste na našich pravidelných setkáních i meditačních ústraních vítáni.
Meditační ústraní-116

Kalendář akcí » Meditační ústraní

Praha, centrum Shambhala, 29.10.2017

Novinky » Zenový mistr Wu Bong

Žádná stopa, nic zvláštního

Výňatek z knihy Zen - žít v tomto okamžiku