Kwan Um Zen

Zenová škola Kwan Um

Úvodní strana

Zenová praxe přináší do našeho každodenního života projasněnost, radost a zklidnění mysli.

"Proč mám problémy?" "Jak mohu být šťastný?" "O co v mém životě jde?" Kdo jsem?"

Většina z nás si v určitém bodě svého života takovéto otázky položí. Někoho pak přimějí k hledání cesty vedoucí k porozumění sobě samému.

Díky zenové meditaci můžeme rozvinout jasnou mysl, moudrost a soucit, schopnost pomáhat ostatním a vést tak smysluplný a radostný život.

Pokud byste měli o praxi meditace zájem, jste na našich pravidelných setkáních i meditačních ústraních vítáni.
 
S případnými dotazy se na nás můžete obrátit na
Kido v Lotusu-170

Novinky » Kido v Lotusu

Každý první čtvrtek v měsíci (2.5., 6.6., praxi v červenci a srpnu ještě upřesníme) bude během večerní praxe v 18:15 v Lotusu probíhat speciální meditace kido. Jedná se o zpěv Kwan Seum Bosal za doprovodu perkusních nástrojů. Kwan Seum Bosal je v překladu Ten, kdo vnímá zvuk tohto světa. Kido doslova znamená cesta energie - tato forma praxe je velmi intenzivní, projasňuje mysl a uvolňuje energii soucítění.

Pokud máte, přineste si nějaký perkusní nástroj, chřestíto, buben, dřevěné paličky, tamburíny triangly apod.

Adresa: Buddhistické centrum Lotus, Dlouhá 2 (4.patro), Praha 1

Těšíme se na Vaši účast