Kwan Um Zen

Zenová škola Kwan Um

Co je Zen

Cesta lidí

Přicházejí s prázdnýma rukama,
odcházejí s prázdnýma rukama, takoví jsou lidé.

Když se narodíš, odkud přijdeš?
Když zemřeš, kam jdeš?

Život je jako plující oblak, který se objeví.
Smrt je jako plující oblak, který zmizí.

Plující oblak sám původně neexistuje.
Život a smrt, příchod a odchod, jsou také takové.

Je tu však něco, co zůstává čisté a jasné.
Nezávisí na přicházení a odcházení
a nezávisí ani na životě a na smrti.

Co to je?

Stará čínská báseň