Kwan Um Zen

Zenová škola Kwan Um

Škola Kwan Um

Členství

Členství v zenové škole Kwan Um je zcela dobrovolné. Většiny akcí pořádaných školou Kwan Um se mohou účastnit i nečlenové.

Členem školy se může stát každý, kdo se účastní společné praxe (pravidelná meditační setkání, meditační ústraní) a chce přispět k její činnosti, jejímu pokračování a rozvoji.

Členové se aktivně podílí na chodu sanghy a mají slevu na meditačních ústraních v ČR i v zahraničí. Podporují činnost školy měsíčními příspěvky, ze kterých se hradí výdaje spojené např. s provozem zenových center, organizací akcí a návštěv zenových mistrů, poskytováním informací o činnosti školy (inzeráty, plakáty apod.) S vděčností uvítáme i případné sponzory.

O hospodaření školy je vedeno účetnictví, které je každému členovi k nahlédnutí.

V ČR je možno přispívat na tři účty, vyberte si prosím, podle vaší regionální příslušnosti:
Praha: 2601225685/2010
Brno: 2700164785/2010
Vrážné: 5111730009/4000

Informace o členství ve škole Kwan Um Čechy, o.s. viz. níže. GDPR

Zenová škola Kwan Um Čechy je registrována jako spolek. Pokud máte o členství v tomto spolek zájem, přečtěte si, prosím, stanovy, vyplňte přihlášku a osobně ji předejte na některé z pořádaných akcí.

Příspěvky můžete platit přímo pokladníkovi nebo je posílat na bankovní účet.

Výše měsíčních příspěvků:

Členové bez předpisů a s 5 předpisy: 200,- Kč
Členové s 10 a více předpisy: 300,- Kč
 
Studenti, důchodci, nezaměstnaní a lidé ve složité finanční situaci mohou platit příspěvky ve výši 50%. V případě, že jsou někteří členové z jedné rodiny, platí příspěvky pouze jeden z nich - ten, který přijal více předpisů.

 

Děkujeme za podporu.