Kwan Um Zen

Zenová škola Kwan Um

Škola Kwan Um

Formy zenové praxe

Meditace v sedě neboli zazen je důležitou částí v zenové praxi. Zen znamená meditaci a meditace znamená udržování nehybné mysli z okamžiku na okamžik. Je to velmi jednoduché. Když meditujeme, používáme určité techniky pro kontrolu těla, dechu a mysli, takže můžeme odetnout veškeré lpění na myšlení a uskutečnit pravou přirozenost. Mnoho lidí si myslí, že k dosažení tohoto musíme sedět strnule na zemi s oběma nohama pevně překříženýma v polovičním nebo plném lotosu, bez jediného pohnutí. Ale pravá meditace není závislá na poloze těla: Z okamžiku na okamžik jak udržuješ svou mysl? Jak udržuješ nehybnou mysl v každé situaci? Pravá meditace tedy znamená „sezení mysli“. Udržování nehybné mysli v jakékoli situaci či podmínkách je pravý význam meditace.

Formy zenové praxe-9Tradicí v Číně, Japonsku a Koreji bylo, že zen praktikovali pouze mniši. Ale zen přišel na západ a zde jej praktikují i laici. To změnilo charakter zenu. Stále sedět není pro laiky možné. Naše učení je o zenu v každodenním životě. To znamená učit se sezení mysli. Sezení mysli znamená nehybná mysl. Jak udržujete nehybnou mysl? Odložte své názory, podmínky a situace z okamžiku na okamžik. Když něco děláte, jen to dělejte. To je každodenní zen. Existují nejrůznější formy meditace. Každá technika má určitý efekt na mysl. Vhodný styl pro vás je nejlépe prodiskutovat s učitelem.

Meditace zpěvu znamená udržování nehybné mysli a vnímání zvuku vašeho vlastního hlasu. Vnímání vašeho hlasu znamená vnímání vašeho pravého já či pravé přirozenosti. Potom vy a váš hlas nejste nikdy odděleni, což znamená, že vy a celý vesmír nejste nikdy odděleni. Pravidelnými zpěvy se náš smysl bytí stává silnějším a silnějším. Pro mnoho lidí meditace zpěvu není lehká: mnoho zmateného myšlení, mnoho tužeb, mnoho odmítání a podobně. Nicméně zpěv pomáhá naší mysli stát se čistší a umožňuje praxi proniknout do verbálních částí naší osobnosti. V čisté mysli nejsou žádné tužby či odmítání, pouze zvuk vašeho hlasu.


Zpěvník

Zvukový záznam zpěvů: Formy zenové praxe-9
Socha Kwan Seum Bosal

1 - Zpěv ranního zvonu.mp3 (mp3, 30MB)

2 - Zpěv večerního zvonu.mp3 (mp3, 3MB)

3 - Pocta třem klenotům.mp3 (mp3, 14MB)

4 - Sútra srdce (korejsky).mp3 (mp3, 5MB)

5 - Sútra srdce (anglicky).mp3 (mp3, 8MB)

6 - Velká Dháraní.mp3 (mp3, 7MB)

7 - Sútra deseti tisíc očí a rukou 1.mp3 (mp3, 2MB)

8 - Sútra deseti tisíc očí a rukou 2.mp3 (mp3, 18MB)

9 - Kwanseum Bosal.mp3 (mp3, 11MB)

Poklony jsou rozšíření formální praxe a rovněž způsob jak odetnout všechno lpění na myšlení a „jen to dělat“. Poklony mohou být přirovnány k ‚měřítku naléhavosti‘ při čištění mysli. Jsou velmi silnou technikou pro uzření karmy situace, protože se účastní tělo i mysl. Mimo toho, že jsou energickou a dynamickou částí meditace, poklony prospívají i po zdravotní stránce.

Poklony jsou výrazem pokory. Neklaníme se někomu jinému, ale raději ve tváři toho „jiného“. Na buddhistickém oltáři je socha Buddhy, to je ten jiný. Klaněním bereme na vědomí toho jiného, ale ne jako něco odděleného. Poklona přichází z nejopravdovější hloubky našeho života.

Praxe kong-anů (jap. koanů) je jeden unikátní nástroj používaný zenovou tradicí Rinzai. Praxe kong-anů je stará forma otázek a odpovědí. Přesný význam je „veřejný záznam“. Jsou to tedy veřejné záznamy minulých zenových mistrů. Odpovědi jsou zakotveny v realitě, která je za časem a prostorem, tužbách a nechutích. Praxe kong-anů je také známa jako „pohled do slov“ nebo použití slov k odetnutí všeho myšlení. Při osobním rozhovoru vám učitel položí otázku, která nemůže být zodpovězena z úrovně konceptuálního myšlení. Abyste mohli použít takový kong-an jako nástroj, který vás učí, musíte poznat, kam míří. Je to jako prst ukazující na měsíc. Nezkoumáte prst, ale vidíte měsíc, nebo ne? Protože učitel již s kong-anem pracoval, může se vytvořit zvláštní vztah, kde kong-an je mostem, přičemž výsledkem studentovy praxe je, že přes most přejde. Ukázka 10 základních kong-anů

Formy a rituály hrají podstatnou roli v zenové praxi. Pomáhají nám prohloubit našeho ducha a rozšířit jeho energii do našich denních životů. Udržování bdělosti během rituálů a forem je úvod k zážitku opuštění já coby slova, stáváte se jedním se svými činy a není zde nic jiného. Nošení našich šatů v sále Dharmy, tradiční chrámový způsob jídla během ústraní nebo klanění se sanze na konci meditace se mohou stát silnými nástroji k probuzení, když na ně budeme nahlížet v tomto světle.

Formy zenové praxe-9Štědrost. V naší kultuře je tendence pohlížet na dávání jako na osobní ztrátu nebo oběť.Někdy dáváme z naší lepší pozice, abychom různými způsoby pomohli těm „dole“. Je to další možnost pohledu na dávání jako příležitost kultivace štědrého srdce a způsob propojení s tím, co je dobré. V buddhistické tradici je štědrost základem pro probuzení. Není žádné „správné“ množství, které může být započítáno v tomto duchu dávání. Je to odezva srdce, osobní volba, zcela dobrovolná podle osobních přání a možností.

Stanete-li se členy sanghy a budete platit měsíční poplatky, budete mít nárok na slevy na ústraní a zdarma výtisk časopisu.

Ústraní je speciální čas pro posílení naší praxe. Během ústraní pozorujeme Vznešené ticho. Mlčení je velmi důležité a je jedním z nejmocnějších nástrojů během ústraní. Umožňujeme nám slyšet se a dát ostatním prostor se slyšet. Nicméně vedoucí učitel ústraní poskytuje pravidelné osobní rozhovory účastníkům. Jsou tři druhy rozhovorů:

- rozhovory pro začátečníky

- konzultační rozhovory

- kong-anové rozhovory

Učitel je k dispozici pro vaše dotazy a pomůže vám vypořádat se s možnými problémy, které mohou během intenzivních ústraní vyvstat.