Kwan Um Zen

Zenová škola Kwan Um

Škola Kwan Um

Formy zenové praxe

Meditace v sedě neboli zazen je důležitou částí v zenové praxi. Zen znamená meditaci a meditace znamená udržování nehybné mysli z okamžiku na okamžik. Je to velmi jednoduché. Když meditujeme, používáme určité techniky pro kontrolu těla, dechu a mysli, takže můžeme odetnout veškeré lpění na myšlení a uskutečnit pravou přirozenost. Mnoho lidí si myslí, že k dosažení tohoto musíme sedět strnule na zemi s oběma nohama pevně překříženýma v polovičním nebo plném lotosu, bez jediného pohnutí. Ale pravá meditace není závislá na poloze těla: Z okamžiku na okamžik jak udržuješ svou mysl? Jak udržuješ nehybnou mysl v každé situaci? Pravá meditace tedy znamená „sezení mysli“. Udržování nehybné mysli v jakékoli situaci či podmínkách je pravý význam meditace.

Formy zenové praxe-9Tradicí v Číně, Japonsku a Koreji bylo, že zen praktikovali pouze mniši. Ale zen přišel na západ a zde jej praktikují i laici. To změnilo charakter zenu. Stále sedět není pro laiky možné. Naše učení je o zenu v každodenním životě. To znamená učit se sezení mysli. Sezení mysli znamená nehybná mysl. Jak udržujete nehybnou mysl? Odložte své názory, podmínky a situace z okamžiku na okamžik. Když něco děláte, jen to dělejte. To je každodenní zen. Existují nejrůznější formy meditace. Každá technika má určitý efekt na mysl. Vhodný styl pro vás je nejlépe prodiskutovat s učitelem.

Meditace zpěvu znamená udržování nehybné mysli a vnímání zvuku svého vlastního hlasu. Vnímání hlasu znamená vnímání svého pravého já či pravé přirozenosti. Vy a váš hlas takto nejste nikdy odděleni, což znamená, že vy a celý vesmír nejste nikdy odděleni. Pravidelnými zpěvy se náš smysl bytí stává jasnějším a jasnějším. Pro některé lidi meditace zpěvu není lehká: mají mnoho zmateného myšlení, mnoho tužeb, mnoho odmítání a podobně. Zpěv však pomáhá naší mysli stát se čistší a umožňuje praxi proniknout do verbálních částí naší osobnosti. V čisté mysli nejsou žádné tužby či odmítání, je zde pouze zvuk vašeho hlasu.


Zpěvník

Zvukový záznam zpěvů: Formy zenové praxe-9
Socha Kwan Seum Bosal

1 - Zpěv ranního zvonu.mp3 (mp3, 30MB)

2 - Zpěv večerního zvonu.mp3 (mp3, 3MB)

3 - Pocta třem klenotům.mp3 (mp3, 14MB)

4 - Sútra srdce (korejsky).mp3 (mp3, 5MB)

5 - Sútra srdce (anglicky).mp3 (mp3, 8MB)

6 - Velká Dháraní.mp3 (mp3, 7MB)

7 - Sútra deseti tisíc očí a rukou 1.mp3 (mp3, 2MB)

8 - Sútra deseti tisíc očí a rukou 2.mp3 (mp3, 18MB)

9 - Kwanseum Bosal.mp3 (mp3, 11MB)

Poklony představují dynamickou meditaci. Pomáhají odetnout línou, žádostivou a hněvivou mysl.

Praxe koanů. Důležitou částí koanové praxe je osobní výměna mezi učitelem a žákem, při níž učitel prověřuje studentovo pochopení koanu. Koany jsou známy jako neobvyklé, zdánlivě iracionální otázky, jež nelze řešit konceptuálním přístupem ani analyzovat. Koan je experimentální nástroj, který nám pomáhá protnout myšlení a jasně vnímat a fungovat. Je základní součástí zenové praxe.  Ukázka 10 základních kong-anů

Formy zenové praxe-9Štědrost. V naší kultuře je tendence pohlížet na dávání jako na osobní ztrátu nebo oběť. Někdy dáváme z naší lepší pozice, abychom různými způsoby pomohli těm „dole“.
Nabízí se však další možnost pohledu na dávání jako příležitost kultivace štědrého srdce a způsob propojení s tím, co je dobré. V buddhistické tradici je štědrost základem pro probuzení. V tomto duchu dávání není žádné „správné“ množství, které může být započítáno. Je to odezva srdce, osobní volba, zcela dobrovolná podle osobních přání a možností.

Ústraní poskytuje možnost prohloubení zenové praxe. Trvá zpravidla 2 -3 dny, nebo týden a probíhá v úplném tichu. Program zahrnuje meditaci vsedě, zpěvy, poklony, meditaci v chůzi, práci, jídlo (3xdenně) a odpočinek. Probíhají zde řeči dharmy a osobní koanové rozhovory se zenovým učitelem.
Před vstupem na tato ústraní doporučujeme základní zkušenost s meditací a účast na některé pravidelné meditační praxi školy Kwan Um.

Seznamte se s průběhem a pravidly ústraní

Zenový den (jednodenní ústraní) je zkrácenou verzí ústraní, trvá cca 6-8hod. a je vhodné i pro začátečníky. Pokud není přítomen zenový učitel, mohou zde probíhat konzultační rozhovory vedené starším zenovým studentem.