Kwan Um Zen

Zenová škola Kwan Um

Škola Kwan Um

Učitelé

Zakládající učitel - zenový mistr Seung Sahn

Je 78. patriarchou zenu v přímé linii Učitelé-10od Buddhy a prvním korejským zenovým mistrem, jenž učil na Západě. Probuzení, kterého dosáhl ve věku 22 let, mu nezávisle potvrdili tři zenoví mistři. Během války v Koreji strávil pět let v armádě a poté se vrátil do kláštera. Zasloužil se o reformu korejského buddhistického řádu Čogje, byl opatem pěti klášterů v Soulu, devět let učil zen v Japonsku, založil nové kláštery v Tokiju a v Hongkongu.

V roce 1972 odjel do USA, kde začal učit v tradici korejského zenu a pomáhal zakládat zenová centra. Později navštěvoval také Evropu.

Po několika letech strávených v západních zemích přizpůsobil tradiční učení zen buddhistické školy Čogje mentalitě svých žáků. Tak vznikla v roce 1983 nová zenová škola, která dostala název Kwan Um.

Zenový mistr Seung Sahn předal dharmu a inka (pověření k samostatnému vyučování zenu) již mnoha zenovým mistrům a mistrům dharmy.

Zenový mistr Seung Sahn zemřel 30. listopadu 2004 v Koreji v chrámu Hwa Gye Sah. Odešel pokojně, obklopen svými žáky. Bylo mu 77 let. V červnu 2004 mu korejský buddhistický řád Čogje udělil titul "Velký mistr". Byla tím vyjádřena úcta k jeho celoživotnímu učení. Jedná se o nejvyšší poctu, kterou tento řád uděluje.
Příběh mistra Seungh Sahna

Zenová mistryně Bon Shim

Učitelé-10Zenová mistryně Bon Shim (Aleksandra Porter) byla přímou žákyní zenového mistra Seungh Sahna od r. 1978. Jako balerína se věnovala profesionálnímu tanci. Později se stala opatkou zenového centra ve Varšavě, žila zde se svou rodinou a učila se kombinovat rodinný život s každodenními meditacemi v zenovém centru, tehdy se věnovala i individuální noční praxi. V roce 1992 obdržela od mistra Seungh Sahna inka a později předání dharmy v roce 2006 od zenového mistra Wu Bonga. Je vedoucí učitelkou mnoha center a skupin školy Kwan Um jak v Polsku, tak v České republice a ve Španělsku.

V Polsku pravidelně vede dlouhá ústraní (kjolče). Učí ve východní i západní Evropě. V poslední době navštěvuje také USA a Koreu. Je aktivní členkou Polské Unie Buddhistů.

Do České republiky přijíždí pravidelně jednou za rok. Je vedoucí učitelkou pražské sanghy.

Mistr dharmy - Jiří Hazlbauer

Učitelé-10Jiří Hazlbauer - narozen 1975 v Praze, původním povoláním truhlář. Ve škole Kwan Um praktikuje od roku 1999. Pomohl s budováním, údržbou a provozem zenových center po celém světě. Zastával pozici opata hlavního kláštera Kwan Um v USA v Providence. V současné době je opatem Zenového centra ve Vrážném, kde žije se svou ženou. V roce 2016 obdržel inka (pověření vyučovat zen i formou koanů) od zenového mistra Dae Kwanga.
Je vedoucím učitelem sanghy ve Vrážném, Liberci a v Brně.


Řeč při ceremonii předání inka

Dokument o Jiřím Hazlbauerovi JDPSN v České televizi