Kwan Um Zen

Zenová škola Kwan Um

Učení / Dharma

Vše v tomto světě – slunce, měsíc, hvězdy, hory, řeky, stromy – je v neustálém v pohybu. Je zde však jedna věc, která se nikdy nehýbe. Nikdy nepřichází ani neodchází. Nerodí se ani neumírá.

Co to je? Můžete mi to říci? Jestliže to najdete, najdete své pravé já a dosáhnete univerzální podstaty.

Ale porozumění vám v nalezení tohoto bodu nepomůže. Ani sto titulů doktora věd vám nepomůže odhalit vaši pravou přirozenost. I kdybyste přečetli všech osmdesát čtyři tisíc súter, znali všechna Buddhova slova, horlivě studovali učení všech vynikajících zenových mistrů, své pravé Já byste skrze porozumění nikdy nenašli.

Žádná taková námaha a vynaložené úsilí vám v tomto poznání nepomohou tolik jako jediný okamžik nahlédnutí do své pravé přirozenosti. Naše pravá přirozenost je mimo dosah slov, proto ji nelze nalézt v knihách a akademických studiích. Je před myšlením. Jestliže najdete tento bod, který je před myšlením, potom můžete dosáhnout svého pravého Já.

Kdysi dávno Descartes řekl: „Myslím, tedy jsem.“ Zde začíná filozofie.

Když však nemyslíte, tak co? Zde začíná praxe zenu.

Zenový mistr Seung Sahn


Učení / Dharma-0